Kontakt:

Obecný úrad Svinica
Svinica 282
044 45 Bidovce

055 / 696 52 25
www.obecsvinica.sk

obecsvinica@stonline.sk

starosta@obecsvinica.sk

IČO: 00 324 761
Prima banka, a.s.
Č. ú. 0415664001/5600

IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 4001

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Samospráva

AKTUALITY   ..fotografie z Festivalu starého umenia - vo fotogalérii

 

Zoznam poslancov a zamestnancov OcÚ:

Starosta obce: Ing. Ľubomír Šimko
Poslanci obecného zastupiteľstva:
* Marta Bugošová (zástupkyňa starostu)
* Vincent Čigáš
* Ladislav Kaduk
* Peter Balla
* Marek Molnár
* Július Minárik
* Ing.Bartolomej Vasiľ


Zástupca Rómov "VAJDA":
Ladislav Antuš
Hlavná kontrolórka obce:
Darina Ňulasyová

Pracovníci OcÚ Svinica:
* Ekonómka a administrat.pracovníčka: Jarmila Jakabová
* Správca daní a obecného majetku: Rudolf Revák
* Upratovačka: Anna Horňáková

Spoločný stavebný úrad Bidovce - stavebná agenda : Pavol Kováč
Telefón:
055/696 94 01

Spoločný školský úrad Bidovce - PaedDr. Renáta Čabaiová
Telefón:
0944 540 521