• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva pre občanov

Vážení  spoluobčania,

                Obraciam sa na Vás s touto výzvou a zároveň prosbou ako obyvateľov našej obce.

                V poslednom čase sa v našej obci rozmohol zvláštny fonomén  a to nerešpektovanie základných pravidiel občianskeho spolunažívania, nerešpektovania súkromia, ničenia obecného majetku ktorý má slúžiť na relax a oddych, a znečisťovania verejných priestranstiev vytváraním čiernych skládok ako v okolí rodinných domov, tak aj na poliach, lúkach a v potokoch.

                To, ako vyzerá naša obec, je vizitkou nás všetkých, nie je to iba vizitka obecného úradu, starostu obce a poslancov.

                Obec v rámci svojich finančných možností a dotácií zabezpečila vybudovanie multifunkčného ihriska pre rozvoj športu a voľnočasových aktivít, no mladí ho asi nepotrebujú, pretože sa neustále poškodzuje, ničia sa siete a bránky ako aj priestor školského dvora. Oddychová zóna pri kostole NKP /lavičky, koše, parkovisko/ sa stalo vo večerných a nočných hodinách miestom stretnutí, po ktorých je potrebné každý deň likvidovať fľaše od  alkoholu, krabice od pizze, papiera a iný odpad, keďže smetné koše, ktoré tam boli osadené vydržali možno pol roka a lavičky sú polámané, vytrhnuté z betónu /žiaľ kamerový systém všetko nezaznamená/. Poškodené je aj detské ihrisko, zlomená šmýkalka, poškodený domček, vysedávanie na operadlách je tiež prácou tých, ktorí tam nemajú čo robiť a pre ktorých to nie je určené. Samostatnou kapitolou je zamieňanie si verejných priestranstiev s miestom na ukladanie odpadu. Papiere, plastové fľaše a iné odpadky nepatria na zem a do autobusových zastávok, ale do smetných nádob a košov. Nerobí to dobrý dojem a pohľad pre tých, ktorí cez našu obec prechádzajú, alebo k nám zavítajú na návštevu. Likvidovanie čiernych skládok sa premietne do poplatku za odpad pre rok 2017 a tak nebuďme ľahostajní k tomuto problému, lebo ho v budúcnosti zaplatíme všetci.

                Vážení spoluobčania,

                Prosím Vás o pomoc a spoluprácu. Naučme tých, ktorým nezáleží na prostredí v ktorom žijú, aby sa k nemu správali ako ku svojmu, aby si vážili to, čo je v našej obci vybudované, aby sme ho spoločne chránili a udržiavali pre tých, ktorí ho chcú plnohodnotne využívať. Nebuďme ľahostajní k tým, ktorí ho ničia a poškodzujú. Obec pri zistení takýchto skutkov a pri oznámení vandalov, bude postupovať v súlade so zákonom a príslušnými orgánmi.

                               Ďakujem za pochopenie

                                                                                                                             Ing. Ľubomír Šimko

                                                                                                                             Starosta obce

Zdevastovaný majetok obce si môžete prezrieť vo fotogalérii  - Lavičky. 

Zoznam aktualít

Oznámenie o začatí verejného prerokovania Zmien a doplnkov ÚPD obcíOznámenie o začatí verejného prerokovania Zmien a doplnkov ÚPD obcí
Rozsah hodnotenia-Obaľovačka živičných zmesí ASKOM str.2Rozsah hodnotenia-Obaľovačka živičných zmesí ASKOM str.2
Rozsah hodnotenia-Obaľovačka živičných zmesí ASKOM str.1Rozsah hodnotenia-Obaľovačka živičných zmesí ASKOM str.1
OznamOznam
Oznamujeme občanom obce, že termín pre podávanie podnetov a pripomienok k zámeru navrhovanej činnosti "Obaľovačka živičných zmesí ASKOM VS 3TQ" končí dňa 24.7.2017. Dokument k nahliadnutiu je prístupný na Obecnom úrade Svinica a zverejnený na stránke MŽP : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obalovacka-zivicnych-zmesi-askom-vs-3tq-svinica
OznamOznam
Oznamujeme záujemcom o poznávací zájazd do Poľska - Oswiecim, plánovaného v mesiaci jún, že z dôvodu nedojednania slovenského prekladu v koncentračnom tábore, Obecný úrad Svinica a Košický Klečenov, prekladá plánovaný zájazd na mesiac september 2017. O novom termíne budeme občanov informovať prostredníctvom obecnej stránky a obecným rozhlasom.
Diaľnica D1 Bidovce-Pozdišovce 2Diaľnica D1 Bidovce-Pozdišovce 2
Diaľnica D1 Bidovce-Pozdišovce 1Diaľnica D1 Bidovce-Pozdišovce 1
Výzva pre občanovVýzva pre občanov
Tip na víkendTip na víkend
Adrenalín... www.uaz.vesele.info
Svinický potok - vodný stav Svinický potok - vodný stav

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: