• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecsvinica.sk spravuje Obec  Svinica a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Svinica

Svinica 282
044 45 Bidovce

IČO: 00 324761

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Región: abovský
Počet obyvateľov: 906
Rozloha:  2710 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1276

Všeobecné informácie:   obecsvinica@stonline.sk
Podateľňa:  obecsvinica@stonline.sk 
Starosta: Ing. Ľubomír Šimko,  starosta@obecsvinica.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecsvinica@stonline.sk

Sekretariát a podateľňa: Jarmila Jakabová

Tel: 055 / 696 52 25, Fax: 055 / 729 67 79, Email:  obecsvinica@stonline.sk

Správa daní a poplatkov, ohlásenie drobných stavieb: Rudolf Revák

Tel.: 055/6965 225, Email: obecsvinica@netkosice.sk

Kompetencie:

Obec  Svinica  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec  Svinica je zriadený na Miestnom úrade v  Bidovciach .       

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 12.00 - 13.00 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00 - nestránkový deň
Streda: 7.30 - 12.00 - 13.00 - 17.00
Štvrtok:           nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 12.00

Aktualizované 3.5.2011

Technický prevádzkovateľ webstránky: webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: