• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

    

Celookresná prehliadka v ľudovom speve. Každoročne sa jej zúčastňuje okolo 200 účinkujúcich. Organizuje sa na počesť oslobodenia okresu KE - okolie (2. svetová vojna).

Kalendár kultúrnych podujatí:

máj - Dargovská ruža - celookresná prehliadka v ľudovom speve

 Deň matiek - každoročné kulúrne podujatie (2. májová nedeľa) 

jún- Medzinárodný deň detí, varenie tradičných jedál, futbalový turnaj

september- Dni Európskeho kultúrneho dedičstva - Kostol NKP

október- Mesiac úcty k starším

december- Posedenie pri jedličke, Silvestrovský ples

Pripravované kultúrne akcie v roku 2019:

Február   - Karneval pre deti 

Apríl  -       Dargovská ruža  28.4. ( 48. ročník)

Máj  -       Deň matiek  11.5.

Júl -         Deň obce 13.7.

August    - oslavy SNP

September - Festival starého umenia 15.9. 


Čo bolo...

Dňa 28.9.2014 sa uskutočnil 23. ročník Festivalu starého umenia a histórie Abova v románsko-gotickom kostole vo Svinici.

V programe účinkovali:

- vokálne teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES

- Barbora Ďubeková - spev a Juraj Libera - akordeón

- ŽSS Abovčanka Svinica

- Anna Nečová - autorské čítanie

- Mgr. Miroslav Varga - duchovné slovo

- výstava kreslených zvoníc z pera Štefana Péreša z Ďurkova


   V dňoch 17.a 18.mája 2014 prebehol v kultúrnom dome vo Svinici 44.ročník celookresnej prehliadky v ľudovom speve "Dargovská ruža".

   Počas dvoch dní vystúpilo so svojimi vstupmi celkovo 272 účinkujúcich, z toho 18 sólistov, 17 ŽSS a 6 MSS., ktorých výkony hodnotila porota v zložení:

Mgr. Ľubomír Varinský - predseda

PhDr. Jana Pitková - člen

Miroslav Soták - člen


  Za obec Svinica tento rok na podujatí vystúpili v kategórii sólistov - Vincent Čigáš a v kategórii skupín - ŽSS DUBINA. Na základe hodnotenia poroty sa umiestnili v zlatom pásme, k čomu im srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej obce.

Na pozvanie OZ našej obce sa v dňoch 2.7.-6.7.2016 uskutočnila partnerská návšteva družobnej Gminy Bralin z Poľska, na čele s p. Ing. Romanom Wojtysiakom - wojtom Gminy Bralin. V program vzájomného stretnutia bola účasť našich priateľov na "Dni obce Svinica", prezentácia Svinice, Košíc a okolia, návšteva jaskyne, návšteva priemyselnej zóny Kechnec a výmena vzájomnych skúsenosti z fungovania samospráva, čerpania fondov EÚ a samostnej organizácie činnosti, ktoré patria pod správu obcí. V tomto roku je to 10 rokov od podpísania partnerskej dohody medzi obcami. /foto - galéria/.

             Dňa 3.7.2016 sa uskutočnilo v našej obci kultúrne podujatia pri príležitosti 740. výročia 1. písomnej zmienky o obci Svinica.

Kultúrny program sa začal o 15.00 hod. v kultúrnom dome  a vystúpili s ňom:

- deti zo Základnej a Materskej školy, ŽSS Dubina, p. Vincent Čigáš, ľudový rozprávač Ander z Košíc, hudobno-satirická skupina ŠČAMBA a country skupina Kentacky-Jack so svojimi hosťami. Program sa skončil večer okolo 21.00 hod. Sprievodné podujatia pre deti, dobrý guľáš a samozrejme dobrá nálada, ktorá tu počas tohto dňa zavládla, spríjemnila nedeľné odpoludnie všetkým, ktorí nezostali doma, ale prišlu do kultúrneho domu sa zabaviť. /foto - galéria/.

      Medzi kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch, patí aj ekumenická bohoslužba slova pri príležitosti 601. výročia smrti Jána Husa, ktorá sa uskutočnila 9.7.2016 v NKP - kostole Svinica. Pokračovaním tohto duchovného odpoludnia bol koncert komorného sláčikového orchestra "Musica Iuvenlis" a jeho hostí.

    V sobotu 9.7.2016 prešli našou obcou veteráni na štyroch kolesách, ktorí vyštartovali z Číny z Pekingu a ich púť skončí vo Francúzsku v meste Paríž. Mali ste možnosti ich stretnúť pri odbočke z hlavnej cesty pri kríži a okraji lesa. Prajeme im šťastný dojazd od cieľa.    

l

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: