• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

    

Celookresná prehliadka v ľudovom speve. Každoročne sa jej zúčastňuje okolo 200 účinkujúcich. Organizuje sa na počesť oslobodenia okresu KE - okolie (2. svetová vojna).

Kalendár kultúrnych podujatí:

máj - Dargovská ruža - celookresná prehliadka v ľudovom speve

 Deň matiek - každoročné kulúrne podujatie (2. májová nedeľa) 

jún- Medzinárodný deň detí, varenie tradičných jedál, futbalový turnaj

september- Dni Európskeho kultúrneho dedičstva - Kostol NKP

október- Mesiac úcty k starším

december- Posedenie pri jedličke, Silvestrovský ples

Pripravované kultúrne akcie v roku 2020:

Február   - Karneval pre deti      

Máj  -        Dargovská ruža  17.5. ( 49. ročník)

                 Deň matiek  24.5.

Júl -         Deň obce  4.7.

August    - oslavy SNP

September - Festival starého umenia   


Čo bolo...

Dňa 28.9.2014 sa uskutočnil 23. ročník Festivalu starého umenia a histórie Abova v románsko-gotickom kostole vo Svinici.

V programe účinkovali:

- vokálne teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES

- Barbora Ďubeková - spev a Juraj Libera - akordeón

- ŽSS Abovčanka Svinica

- Anna Nečová - autorské čítanie

- Mgr. Miroslav Varga - duchovné slovo

- výstava kreslených zvoníc z pera Štefana Péreša z Ďurkova


   V dňoch 17.a 18.mája 2014 prebehol v kultúrnom dome vo Svinici 44.ročník celookresnej prehliadky v ľudovom speve "Dargovská ruža".

   Počas dvoch dní vystúpilo so svojimi vstupmi celkovo 272 účinkujúcich, z toho 18 sólistov, 17 ŽSS a 6 MSS., ktorých výkony hodnotila porota v zložení:

Mgr. Ľubomír Varinský - predseda

PhDr. Jana Pitková - člen

Miroslav Soták - člen


  Za obec Svinica tento rok na podujatí vystúpili v kategórii sólistov - Vincent Čigáš a v kategórii skupín - ŽSS DUBINA. Na základe hodnotenia poroty sa umiestnili v zlatom pásme, k čomu im srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej obce.

Na pozvanie OZ našej obce sa v dňoch 2.7.-6.7.2016 uskutočnila partnerská návšteva družobnej Gminy Bralin z Poľska, na čele s p. Ing. Romanom Wojtysiakom - wojtom Gminy Bralin. V program vzájomného stretnutia bola účasť našich priateľov na "Dni obce Svinica", prezentácia Svinice, Košíc a okolia, návšteva jaskyne, návšteva priemyselnej zóny Kechnec a výmena vzájomnych skúsenosti z fungovania samospráva, čerpania fondov EÚ a samostnej organizácie činnosti, ktoré patria pod správu obcí. V tomto roku je to 10 rokov od podpísania partnerskej dohody medzi obcami. /foto - galéria/.

             Dňa 3.7.2016 sa uskutočnilo v našej obci kultúrne podujatia pri príležitosti 740. výročia 1. písomnej zmienky o obci Svinica.

Kultúrny program sa začal o 15.00 hod. v kultúrnom dome  a vystúpili s ňom:

- deti zo Základnej a Materskej školy, ŽSS Dubina, p. Vincent Čigáš, ľudový rozprávač Ander z Košíc, hudobno-satirická skupina ŠČAMBA a country skupina Kentacky-Jack so svojimi hosťami. Program sa skončil večer okolo 21.00 hod. Sprievodné podujatia pre deti, dobrý guľáš a samozrejme dobrá nálada, ktorá tu počas tohto dňa zavládla, spríjemnila nedeľné odpoludnie všetkým, ktorí nezostali doma, ale prišlu do kultúrneho domu sa zabaviť. /foto - galéria/.

      Medzi kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch, patí aj ekumenická bohoslužba slova pri príležitosti 601. výročia smrti Jána Husa, ktorá sa uskutočnila 9.7.2016 v NKP - kostole Svinica. Pokračovaním tohto duchovného odpoludnia bol koncert komorného sláčikového orchestra "Musica Iuvenlis" a jeho hostí.

    V sobotu 9.7.2016 prešli našou obcou veteráni na štyroch kolesách, ktorí vyštartovali z Číny z Pekingu a ich púť skončí vo Francúzsku v meste Paríž. Mali ste možnosti ich stretnúť pri odbočke z hlavnej cesty pri kríži a okraji lesa. Prajeme im šťastný dojazd od cieľa.    

Letné akcie v obci Svinica v r. 2019:

Čas neúprosne letí a leto sa pomaly blíži ku koncu. Prázdniny sú už za nami a blíži sa začiatok školského roka. V rámci leta sa uskutočnili kultúrno-športové podujatia, ktoré sa tešili záumu aj mladých, ale aj starších občanov obce nielen v našej, ale aj v okolitých obciach "Mikroregiónu Pod Mošníkom".

V našej obci sa dňa 6.7.2019  uskutočnil "Medzinárodný žiacky turnaj. Zúčastnili sa ho mužstva zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Prvenstvo si odniesli chlapci z družstva SE CIGAND /Maďarsko/, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Marcinki KEPNO /Poľsko/. Štart Svinica obsadilo tretie miesto, ŠK Ďurkov štvrté miesto a FK Kechnec piate miesto. V závere turnaja bol vyhlásený najlepší brankár, hráč a strelec turnaja a každý hráč a funkcionár obdržal spomienkovú šiltovku na turnaj organizovaný v roku 2019 vo Svinici.

             O týždeň neskôr dňa 13.7.2019 sa uskutočnil v priestoroch ZŠ a futbalového ihriska Deˇˇn obce Svinica. Tak ako po iné roky, aj v tomto roku to bol deň pre všetky vekové kategórie z obce, od tých najmenších, až po seniorov. Atrakcie pre deti, futbalový turnaj, chutné špeciality pripravené družstvami a jednotlivcami z radov občanov obce prilákali nielen domácich ale hostí. Ďalej bola ľukostreľba, skákací hrad, vozenie na koňoch, ukážky požiarnej techniky, chutná zmrzlina, či trdelníky. V neposlednom rade aj dobrá zábava, o ktorú sa postaral známy košický spevák Peter Stašák a slečna Dominika Kleisová a ktorá vyústila do tanečnej večernej asfaltovej disco párty, o ktorú sa staral disco chlap z našej obce Janko Štipák. Ďakujeme všetkým za pomoc, chutné špeciality i za organizáciu.

Deň Mikroregiónu  pod Mošníkom /Čakanovce, Košický Klečenov, Nižná a Vyšná Kamenica a Svinica/ sa uskutočnil dňa 24.8.2019 v obci Nižná Kamenica pri kaštieli. Mikroregión tak ako po iné roky pripravil aj tento rok príjemné popoludnie pre všetkých, ktorí sa radia zabavia, stretnú pri dobrom jedle i muzike a utužia tak vzťahy  občanov jednotlivých obcí, ktoré tvoria náš mikroregión.

Dovidenia na budúce. 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: