• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Svinica
Svinica 282
044 45 Bidovce

Telefón: +421 55/696 52 25 
E-mail: obecsvinica@stonline.sk

Starosta: Ing. Ľubomír Šimko
E-mail:      starosta@obecsvinica.sk

Zástupca: Marta Bugošová

Poslanci OZ:

Marta Bugošová
Vincent Čigáš
Ladislav Kaduk
Ing. František Hrubovčák
Marek Molnár
Slavomír Štovčík
Ing. Bartolomej Vasiľ

Kontrolór: Darina Ňulasyová

Zástupca Rómov "VAJDA": Ladislav Antuš

Pracovníci OCÚ Svinica:

Ekonómka a administr.pracovníčka: Jarmila Jakabová
Správca daní a obecného majetku: Rudolf Revák, e-mail: obecsvinica@netkosice.sk

Spoločný stavebný úrad Bidovce - stavebná agenda : JUDr. Jaroslav Bódiš
Telefón: 055/696 94 01

Spoločný školský úrad Bidovce - PaedDr. Renáta Čabaiová
Telefón: 0944 540 521

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: