• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Školstvo

V školskom roku 2019/2020 navštevuje Základnú školu vo Svinici 26 detí. Žiaci navštevujú I. stupeň t.j. 1.- 4. roč.

Riaditeľ  školy : PaedDr. Peter Ferko

Učiteľka :  PaedDr. Miriam Iľková

ŠKD: Lucia Zajacová

Tel.: 055 / 696 52 87

Email: zssvinica1@gmail.com

Materskú školu v šk.r.  2019/2020  navštevuje 16 detí.

Riaditeľka MŠ : Viera Dulovičová

Učiteľka MŠ : Katarína  Maťašovská

Rozdeľovačka stravy : Ľuba Prezbruchá

Tel.: 055 / 696 55 13

Email: mssvinica@mail.t-com.sk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: