• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznam o otvorení školských prevádzok

Obec Svinica na základe vyhlásenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu a zasadnutia krízového štábu mesta oznamuje rodičom, že

od  1. júna 2020 sa otvorí v našej obci  Základná škola, Materská škola ako ja Školský klub detí.

     Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov, aby kontaktovali riaditeľov ZŠ a MŠ ohľadom oznámenia záujmu návštevy školských zariadení ich deťmi.

Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny a usmernenia od riaditeľov škôl.

MŠ bude pre žiakov otvorená od 6.30 hod.

ZŠ bude pre žiakov otvorená od 07.40 hod.

Vyučovanie  bude v rozsahu 4 vyučovacie hodiny, t.j. do 11.30 hod.

Žiaci budú rozdelení do skupín tak, aby sa dodržal prepísaný počet žiakov v  skupine t.j. do 20 žiakov na 1 skupinu. Pri vstupe do budovy žiaci prejdú vstupným filtrom, bude im zmeraná teplota a prebehne dezinfekcia rúk. Žiak musí mať 2 rúška a hygienické vreckovky.  Následne idú žiaci do tried. Nesmú sa stretávať na chodbách ani prechádzať do druhých miestností.  Počas vyučovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho.  Žiak donesie  vyplnené a zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. VYHLÁSENIE TU

V prípade, že sa u žiaka preukáže zvýšená teplota, bude žiak umiestnený do karanténnej miestnosti a bude kontaktovaný zákonný zástupca žiaka.

Školský  klub detí bude od 11.30 do 17.00 hod.

Školské stravovanie bude v prevádzke za dodržania prísnych hygienických a epidemiologických opatrení.

Zoznam aktualít

Otvorenie ihrískOtvorenie ihrísk
Pani prezidentka vo SviniciPani prezidentka vo Svinici
Stránkové hodinyStránkové hodiny
Oznam o otvorení školských prevádzokOznam o otvorení školských prevádzok
Donáška obedovDonáška obedov
Výzva VSDVýzva VSD
Oznam pre dôchodcovOznam pre dôchodcov
Výzva pre občanovVýzva pre občanov
Platobný výmer -dane Platobný výmer -dane
Vývoz odpadových vôd zo žúmpVývoz odpadových vôd zo žúmp
1 2 3 4 5 6 7 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: