• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznam o zbere komunálneho odpadu

Na základe zmien ktoré obec pripravila v spolupráci s firmou FÚRA ako vývozcom komunálneho odpadu z našej obce, oznamujeme občanom obce nasledovné:

1. Žiadame občanov obce, aby k vývozu TKO používali iba smetné nádoby, ktoré sú označené nálepkou spoločnosti FÚRA 2018 - iné nádoby nebudú vyprázdňované.

2. Žiadame tých občanov, ktorí nemajú uhradený poplatok za TKO za rok 2017, aby tak urobili do konca mesiaca február.

3. Pre rok 2018 sa zmenil spôsob úhrady TKO v našej obci. Po novom sa poplatky budú uhrádzať štvrťročne, prostredníctvom SIPO lístkov, ktoré sú doručované do jednotlivých domácností.

Žiadame Vás preto,aby ste rešpektovali a osvojili si zmeny, ktoré zabezpečia vyššiu efektívnosť výberu poplatkov za vývoz TKO a spravodlivosť do celého systému vývozu komunálneho odpadu, na ktorý obec v minulých rokoch doplácala.   

Zoznam aktualít

Verejná vyhláškaVerejná vyhláška
UPOZORNENIE-Africký mor ošípanýchUPOZORNENIE-Africký mor ošípaných
OznamOznam
Záverečné stanovisko obaľovačkyZáverečné stanovisko obaľovačky
Oznam o zbere komunálneho odpaduOznam o zbere komunálneho odpadu
Oznámenie o zmene strategického dokumentu-RIÚSOznámenie o zmene strategického dokumentu-RIÚS
Povolenie stavebného objektuPovolenie stavebného objektu
Verejná vyhláškaVerejná vyhláška
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovanímOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním
Pozvanie na verejné prerokovanie Pozvanie na verejné prerokovanie
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: