Názov obcehttp://www.obecsvinica.sk/Sun, 26 Jan 2020 13:10:05 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Bociany - informácie o našich bocianoch]]>http://www.obecsvinica.sk//---3-bociany---informacie-o-nasich-bocianochThu, 11 Feb 2016 10:02:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---3-bociany---informacie-o-nasich-bocianoch<![CDATA[Svinický potok - vodný stav ]]>http://www.obecsvinica.sk//---2-svinicky-potok---vodny-stav-Thu, 11 Feb 2016 09:02:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---2-svinicky-potok---vodny-stav-<![CDATA[Tip na víkend]]>http://www.obecsvinica.sk//---17-tip-na-vikendSun, 17 Jul 2016 11:59:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---17-tip-na-vikend<![CDATA[Výzva pre občanov]]>http://www.obecsvinica.sk//---18-vyzva-pre-obcanovWed, 17 Aug 2016 13:54:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---18-vyzva-pre-obcanov<![CDATA[Diaľnica D1 Bidovce-Pozdišovce 1]]>http://www.obecsvinica.sk//---26-dialnica-d1-bidovce-pozdisovce-1Mon, 22 May 2017 15:24:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---26-dialnica-d1-bidovce-pozdisovce-1<![CDATA[Diaľnica D1 Bidovce-Pozdišovce 2]]>http://www.obecsvinica.sk//---27-dialnica-d1-bidovce-pozdisovce-2Mon, 22 May 2017 15:24:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---27-dialnica-d1-bidovce-pozdisovce-2<![CDATA[Oznam]]>http://www.obecsvinica.sk//---30-oznamFri, 21 Jul 2017 10:13:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---30-oznam<![CDATA[Rozsah hodnotenia-Obaľovačka živičných zmesí ASKOM str.1]]>http://www.obecsvinica.sk//---33-rozsah-hodnotenia-obalovacka-zivicnych-zmesi-askom-str1Tue, 01 Aug 2017 10:24:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---33-rozsah-hodnotenia-obalovacka-zivicnych-zmesi-askom-str1<![CDATA[Rozsah hodnotenia-Obaľovačka živičných zmesí ASKOM str.2]]>http://www.obecsvinica.sk//---34-rozsah-hodnotenia-obalovacka-zivicnych-zmesi-askom-str2Tue, 01 Aug 2017 10:26:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---34-rozsah-hodnotenia-obalovacka-zivicnych-zmesi-askom-str2<![CDATA[Oznámenie o začatí verejného prerokovania Zmien a doplnkov ÚPD obcí]]>http://www.obecsvinica.sk//---35-oznamenie-o-zacati-verejneho-prerokovania-zmien-a-doplnkov-pd-obciMon, 21 Aug 2017 14:49:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---35-oznamenie-o-zacati-verejneho-prerokovania-zmien-a-doplnkov-pd-obci<![CDATA[Obaľovčka živičných zmesí - upustenie od vypracovanie správy o hodnotení]]>http://www.obecsvinica.sk//---36-obalovcka-zivicnych-zmesi---upustenie-od-vypracovanie-spravy-o-hodnoteniThu, 24 Aug 2017 12:03:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---36-obalovcka-zivicnych-zmesi---upustenie-od-vypracovanie-spravy-o-hodnoteni<![CDATA[Obaľovčka živičných zmesí - upustenie od vypracovanie správy o hodnotení]]>http://www.obecsvinica.sk//---37-obalovcka-zivicnych-zmesi---upustenie-od-vypracovanie-spravy-o-hodnoteniThu, 24 Aug 2017 12:05:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---37-obalovcka-zivicnych-zmesi---upustenie-od-vypracovanie-spravy-o-hodnoteni<![CDATA[Informácia o prerokovaní ]]>http://www.obecsvinica.sk//---39-informacia-o-prerokovani-Thu, 24 Aug 2017 13:22:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---39-informacia-o-prerokovani-<![CDATA[UPD - návrh zmien a doplnkov r. 2017]]>http://www.obecsvinica.sk//---46-upd---navrh-zmien-a-doplnkov-r-2017Mon, 04 Sep 2017 09:17:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---46-upd---navrh-zmien-a-doplnkov-r-2017<![CDATA[Pozvanie na verejné prerokovanie ]]>http://www.obecsvinica.sk//---48-pozvanie-na-verejne-prerokovanie-Thu, 21 Sep 2017 08:22:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---48-pozvanie-na-verejne-prerokovanie-<![CDATA[Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním]]>http://www.obecsvinica.sk//---50-oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-konania-s-miestnym-zistovanimThu, 19 Oct 2017 13:15:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---50-oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-a-nariadenie-ustneho-konania-s-miestnym-zistovanim<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinica.sk//---51-verejna-vyhlaskaMon, 30 Oct 2017 12:50:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---51-verejna-vyhlaska<![CDATA[Povolenie stavebného objektu]]>http://www.obecsvinica.sk//---55-povolenie-stavebneho-objektuWed, 20 Dec 2017 16:17:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---55-povolenie-stavebneho-objektu<![CDATA[Oznámenie o zmene strategického dokumentu-RIÚS]]>http://www.obecsvinica.sk//---61-oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu-risWed, 07 Feb 2018 14:09:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---61-oznamenie-o-zmene-strategickeho-dokumentu-ris<![CDATA[Oznam o zbere komunálneho odpadu]]>http://www.obecsvinica.sk//---63-oznam-o-zbere-komunalneho-odpaduMon, 19 Feb 2018 14:31:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---63-oznam-o-zbere-komunalneho-odpadu<![CDATA[Záverečné stanovisko obaľovačky]]>http://www.obecsvinica.sk//---68-zaverecne-stanovisko-obalovackyTue, 20 Mar 2018 10:22:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---68-zaverecne-stanovisko-obalovacky<![CDATA[Oznam]]>http://www.obecsvinica.sk//---69-oznamTue, 20 Mar 2018 13:26:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---69-oznam<![CDATA[UPOZORNENIE-Africký mor ošípaných]]>http://www.obecsvinica.sk//---73-upozornenie-africky-mor-osipanychMon, 14 May 2018 08:42:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---73-upozornenie-africky-mor-osipanych<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinica.sk//---74-verejna-vyhlaskaTue, 15 May 2018 13:32:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---74-verejna-vyhlaska<![CDATA[Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením]]>http://www.obecsvinica.sk//---75-oznamenie-o-zacati-konania-o-zmene-stavby-pred-jej-dokoncenimMon, 30 Jul 2018 09:39:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---75-oznamenie-o-zacati-konania-o-zmene-stavby-pred-jej-dokoncenim<![CDATA[Rozhodnutie]]>http://www.obecsvinica.sk//---81-rozhodnutieThu, 13 Sep 2018 10:10:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---81-rozhodnutie<![CDATA[Verejná vyhláška]]>http://www.obecsvinica.sk//---86-verejna-vyhlaskaWed, 14 Nov 2018 13:51:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---86-verejna-vyhlaska<![CDATA[Obaľovačka živičných zmesí-nové prejednanie veci a zaslanie zámeru]]>http://www.obecsvinica.sk//---94-obalovacka-zivicnych-zmesi-nove-prejednanie-veci-a-zaslanie-zameruWed, 16 Jan 2019 14:55:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---94-obalovacka-zivicnych-zmesi-nove-prejednanie-veci-a-zaslanie-zameru<![CDATA[Rozhodnutie MŽP o zrušení záverečného stanoviska ]]>http://www.obecsvinica.sk//---96-rozhodnutie-mzp-o-zruseni-zaverecneho-stanoviska-Wed, 23 Jan 2019 13:10:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---96-rozhodnutie-mzp-o-zruseni-zaverecneho-stanoviska-<![CDATA[Zber komunálneho odpadu z domácností ]]>http://www.obecsvinica.sk//---107-zber-komunalneho-odpadu-z-domacnosti-Wed, 06 Mar 2019 13:04:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---107-zber-komunalneho-odpadu-z-domacnosti-<![CDATA[Video o Svinici]]>http://www.obecsvinica.sk//---109-video-o-sviniciThu, 07 Mar 2019 16:31:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---109-video-o-svinici<![CDATA[OZNAM o platení dane]]>http://www.obecsvinica.sk//---112-oznam-o-plateni-daneThu, 28 Mar 2019 09:17:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---112-oznam-o-plateni-dane<![CDATA[Rozsah hodnotenia]]>http://www.obecsvinica.sk//---115-rozsah-hodnoteniaWed, 24 Apr 2019 15:49:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---115-rozsah-hodnotenia<![CDATA[Oznámenie o vydaní vodoprávneho povolenia]]>http://www.obecsvinica.sk//---116-oznamenie-o-vydani-vodopravneho-povoleniaFri, 26 Apr 2019 10:44:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---116-oznamenie-o-vydani-vodopravneho-povolenia<![CDATA[Informácia o realizácii vodovodnej prípojky]]>http://www.obecsvinica.sk//---119-informacia-o-realizacii-vodovodnej-pripojkyWed, 15 May 2019 13:45:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---119-informacia-o-realizacii-vodovodnej-pripojky<![CDATA[Oznam o napojení vodovodu občanmi]]>http://www.obecsvinica.sk//---122-oznam-o-napojeni-vodovodu-obcanmiFri, 14 Jun 2019 10:26:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---122-oznam-o-napojeni-vodovodu-obcanmi<![CDATA[Oznámenie o začastí konania o zmene stavby pred jej dokončením]]>http://www.obecsvinica.sk//---124-oznamenie-o-zacasti-konania-o-zmene-stavby-pred-jej-dokoncenimTue, 02 Jul 2019 10:24:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---124-oznamenie-o-zacasti-konania-o-zmene-stavby-pred-jej-dokoncenim<![CDATA[OZNAM]]>http://www.obecsvinica.sk//---126-oznamWed, 24 Jul 2019 12:03:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---126-oznam<![CDATA[OSLAVY 75. VÝROČIA SNP - foto v galérii]]>http://www.obecsvinica.sk//---134-oslavy-75-vyrocia-snp---foto-v-galeriiWed, 21 Aug 2019 10:11:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---134-oslavy-75-vyrocia-snp---foto-v-galerii<![CDATA[Pozvanie na zasadnutie OZ]]>http://www.obecsvinica.sk//---135-pozvanie-na-zasadnutie-ozThu, 19 Sep 2019 10:03:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---135-pozvanie-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Návšteva družobnej Gminy Bralin, Poľsko]]>http://www.obecsvinica.sk//---136-navsteva-druzobnej-gminy-bralin-polskoFri, 20 Sep 2019 08:44:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---136-navsteva-druzobnej-gminy-bralin-polsko<![CDATA[Delegácia z Rumunska]]>http://www.obecsvinica.sk//---138-delegacia-z-rumunskaMon, 21 Oct 2019 11:39:00 +0200http://www.obecsvinica.sk//---138-delegacia-z-rumunska<![CDATA[Foto z korčuľovania v galérii]]>http://www.obecsvinica.sk//---146-foto-z--korculovania-v-galeriiTue, 07 Jan 2020 09:36:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---146-foto-z--korculovania-v-galerii<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny]]>http://www.obecsvinica.sk//---147-prerusenie-distribucie-elektrinyFri, 10 Jan 2020 07:56:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---147-prerusenie-distribucie-elektriny<![CDATA[KARNEVAL]]>http://www.obecsvinica.sk//---149-karnevalWed, 22 Jan 2020 10:41:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---149-karneval<![CDATA[AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH]]>http://www.obecsvinica.sk//---150-africky-mor-osipanychThu, 23 Jan 2020 07:38:00 +0100http://www.obecsvinica.sk//---150-africky-mor-osipanych